—- Galeria Pasjonatów Służb Ratunkowych z Gdańska—-

Słownik

Podręczny słownik każdego, kto interesuje się tematyką straży pożarnej i ratownictwa. Znajdziecie tutaj opisy numerów operacyjnych jak i oznaczeń wozów bojowych. Tworzymy go głównie dlatego żebyście pojęli skróty których używamy w naszych artykułach. Zapraszamy do lektury!!!

 

Oznacznia wozów straży pożarnej.

Jak zdążyliście zauważyć, często w naszych publikacjach możecie przeczytać skróty GBA, SRt, SKn etc…

Takie skróty możemy zrobić na kilka członów. Weźmy na przykład skrót GCBA 8/50.

G – Literka „G” oznacza że pojazd jest typowym wozem gaśniczym
C – Druga literka oznacza kubaturę pojazdu. L-lekki C-ciężki. Pojazdy średnie nie posiadają tego znacznika.
B– Najłatwiej zapamiętać, tłumacząc jako „beczka”, czyli nic innego jak zbiornik wody
A– Oznacza że pojazd posiada autopompę na wyposażeniu

8– liczbę mnożymy x1000 i otrzymujemy pojemność zbiornika (B) 8000l.

50– drugą liczbę mnożymy x100 i otrzymujemy wydajność autopompy (A) 5000l./min.

Spotkać jeszcze można skróty które zaczynają się od litery (S). Oznaczone są nią pojazdy specjalistyczne.

Lista skrótów jest bardzo długa. W zestawie do nich, zawsze spotykamy oznaczenie np: 301[G]25

xxx[y]zz

xxx – Oznaczenie przynależności do jednostki. Na przykład 301 – to JRG-1, 302- to JRG-2 itd,
y- Oznacza województwo
zz- Oznacza typ pojazdu wg schematu który jest zapisany wyżej.

[A] – Pojazdy komendy głównej
[B] – Podlaskie
[C] – Kujawsko-Pomorskie
[D] – Dolnośląskie
[E] – Łódzkie
[F] – Lubuskie
[G] – Pomorskie
[K] – Małopolskie
[L] – Lubelskie
[M] – Mazowieckie
[N] – Warmińsko-Mazurskie
[O] – Opolskie
[P] – Wielkopolskie
[R] – Podkarpackie
[S] – Śląskie
[T] – Świętokrzyskie
[W] – powiat Warszawski
[Z] – Zachodniopo

GLBA – Lekki wóz gaśniczy
GBA- Średni wóz gaśniczy
GCBA- Ciężki wóz gaśniczy
GPr- Gaśniczy średni wóz proszkowy
SRd- Specjalistyczny Średni wóz Ratownictwa Drogowego
GBM- Gaśniczy średni wóz ze zbiornikiem na środek gaśniczy i motopompą.
SDź-xx – Specjalistyczny Dźwig (wartość xx, określa maksymalny udźwig w tonach)
SD-xx – Specjalistyczna Drabina mechaniczna (wartość xx, określa maksymalny zasięg drabiny w metrach)
SH-xx – Specjalistyczny podnośnik hydrauliczny (wartość xx, określa maksymalny wysięg ramion w metrach)
SPgaz – Specjalistyczny wóz przeciwgazowy
SMed – Specjalistyczny wóz ratownictwa medycznego (ambulans który jest na uposażeniu jednostek)
SChem – Specjalistyczny wóz średni ratownictwa chemicznego.
SRw – Specjalistyczny wóz średni ratownictwa wodnego
SRWys – Specjalistyczny wóz średni ratownictwa wysokościowego
SRp – Specjalistyczny wóz średni rozpoznawczo-poszukiwawczy
Sw- Specjalistyczny wóz średni wężowy
SOp- Specjalistyczny średni wóz operacyjny
SLRr- Specjalistyczny średni wóz rozpoznawczo – ratunkowy
SOn- Specjalistyczny średni wóz oświetleniowy

 

XXX – 20 – lekki gaśniczy (GLBA, GLM)
XXX – 21 – gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
XXX – 22 – gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
XXX – 23 – gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
XXX – 24 – gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
XXX – 25 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 26 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 27 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 28 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 29 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 30 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 31 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 32 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 33 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 34 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 35 – proszkowy (GPr)
XXX – 36 – proszkowy (GPr)
XXX – 37 – proszkowy (GPr)
XXX – 38 – cysterna (GCBM)
XXX – 39 – cysterna (GCBM)
XXX – 40 – ratownictwa drogowego (SRd)
XXX – 41 – ratownictwa drogowego (SRd)
XXX – 42 – ratownictwa drogowego (SRd)
XXX – 43 – ratownictwa technicznego (SRt)
XXX – 44 – ratownictwa technicznego (SRt)
XXX – 45 – ratownictwa technicznego (SRt)
XXX – 46 – oświetleniowy (SOn)
XXX – 47 – oświetleniowy (SOn)
XXX – 48 – dźwig (SDz)
XXX – 49 – ciężki ratownictwa drogowego (SCRd)
XXX – 50 – ochrony dróg oddechowych (SPgaz)
XXX – 51 – drabina mechaniczna (np. SD)
XXX – 52 – drabina mechaniczna (np.SD)
XXX – 53 – podnośnik koszowy (SH)
XXX – 54 – podnośnik koszowy (SH)
XXX – 55 – mikrobus, autobus
XXX – 56 – mikrobus, autobus
XXX – 57 – mikrobus, autobus
XXX – 58 – mikrobus, autobus
XXX – 59 – ambulans (SMed)
XXX – 60 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem)
XXX – 61 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem)
XXX – 62 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem)
XXX – 63 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem)
XXX – 64 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem)
XXX – 65 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem)
XXX – 66 – amfibie, poduszkowce
XXX – 67 – amfibie, poduszkowce
XXX – 68 – amfibie, poduszkowce
XXX – 69 – amfibie, poduszkowce
XXX – 70 – statek pożarniczy
XXX – 71 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 72 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 73 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 74 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 75 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 76 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 74 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 77 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 78 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 79 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 80 – wężowy (SW)
XXX – 81 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 82 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 83 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 84 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 85 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 86 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 87 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 88 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 89 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 90 – operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr)
XXX – 91 – operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr)
XXX – 92 – operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr)
XXX – 93 – administracyjny
XXX – 94 – administracyjny
XXX – 95 – administracyjny
XXX – 96 – administracyjny

 

 

 

 

 

Reklamy